Naftalina IA nastere probabil DIN benzène si butadiena etc. Prin aceasta, descompunerea TERMICA poate fi o sursa de Noi hidrocarburi si EA STA la baza unor importante procedee tehnice. In transformarile pe care le sufera alchenele Sub Actiunea caldurii se production ruperi Care, mai ales la alchenele superioare, sunt asemanatoare cu ALE alcanilor. Principalele reactii primare Care se production sunt: ruperea unei legaturi C C, Cu formarea unui Alcan si a unei alchene mai mici (reactia de cracare propriu-Zisa; F. reactia de dehidrogenare Joaca un ROL important numai la descompunerea termica a alcanilor inferiori. ASA se explica marile cantitati de Metan ce Apar dans Gazele de cracare TERMICA. Mt/an şi o productie de etenă pana la 0. Se stie demult ca aceasta transformare nu se Produce direct, ci printr-o serie de prefaceri intermédiare, Care DAU nastere Altor hidrocarburi, cu o stabilitate relativa mai mare la temperaturi inalte. Acesti produsi se compun DIN mult benzène si omologii SAI metilati, toluen, xileni etc.

Fischer). Dupa cum se vede, in conditiile de mai sus, reactia Care principalement este`demétanarea`. Concluzia aceasta expérimentala confirma intru totul calculele termodinamice exacte facute in acest domeniu. DIN Punct de vedere termodinamic, cracarea este favorizata fata de dehidrogenare CACI, pentru cracare, Entalpia Libera G = 0 la 270C si devine negativa peste aceasta Temperatura, in timp ce pentru dehidrogenare G = 0 Abia la 622C. Intre EI exista o corelatie. Dupa cum se vede, reactiile acestea sunt aproximativ Independente de numarul de atomi de Carbon DIN molecula (pentru alcani cu molécule peste C4). In vase sau tuburi facute DIN aceste materiale au Loc reactii Omo-Gene de piroliza, singurele Care intereseaza in cele ce urmeaza. Un radical Liber MIC, de ex. Hidrocarburile aromatice provin fie DIN acetilena, fie DIN Etena, prin reactii secundare. Verificarea expérimentala (de ex.

In aceasta reactie se formeaza poate intai butena Care se dehidrogeneaza, Dar este posibil ca eliminarea hidrogenului sa AIBA Loc chiar in momentul ciocnirii bimoleculare a celor doua molécule de Etena. Ca toate combinatiile organice, hidrocarburile sunt Stabile numai la temperaturi relativ Joase. Trecut cu Timpuri de contact foarte scurte (0,3 s) prin tuburi de Cuart incalzite la 1000-1200, se formeaza, Cu randamente MICI, acetilena, Etena, butadiena si hidrocarburi aromatice, benzen, toluen, xilen, naftalina, antracen etc.